De Stichting Kleine Nodenhulp Meppel is een officieel erkende ANBI instelling.

Doel instelling

De stichting stelt zich ten doel al diegenen die op enigerlei wijze in Meppel om hulp vragen in maatschappelijke en geestelijke noden, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen en hen waar nodig en mogelijk, te verwijzen naar daartoe geëigende instellingen en personen op het gebied van het maatschappelijk werk en andere vormen van sociale dienstverlening, de zielszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

 

Uitvoering

De hulp ligt op het vlak van begeleiding naar arts of ziekenhuis, boodschappen doen, hulp bij kleine klussen in huis en tuin en vele andere aanvragen die onze hulpvragers uit de nood kunnen helpen. Hulp wordt geboden door vrijwilligers aan inwoners van Meppel en er zijn geen kosten aan verbonden. Als voor de geboden hulp een auto nodig is wordt een kleine onkostenvergoeding gegeven. De hulp wordt vanuit Stichting Kleine Nodenhulp gecoördineerd.

Fondsen

Jaarlijks ontvangt Kleine Nodenhulp subsidie van de gemeente en giften van diaconieën van kerken. Incidenteel worden giften ontvangen van andere organisaties en particulieren. Middels de fondsen worden de onkosten van de stichting bekostigd.

 

ANBI cijfers 2019

Klik op onderstaand formulier om het te vergroten